W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookie. Zasady przechowywania lub dostępu plików cookie możesz zmienić w swojej przeglądarce.
X

Do każdej sukni PRONOVIAS weekend w Paryżu*


Kup suknię Pronovias w Salonie Tylko Ona i otrzymaj Voucher, dzięki któremu wyjedziesz na romantyczną wycieczkę do Paryża lub w inne wybrane przez siebie miejsce. *Szczegóły w regulaminie.

 

REGULAMIN PROMOCJI „DO KAŻDEJ SUKNI PRONOVIAS WEEKEND W PARYŻU”

§1

[Postanowienia ogólne]

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”, albo „Regulaminem Promocji”) określa zasady promocji organizowanej przez  Tylko Ona Danuta Cymerman 04-148 Warszawa ul. Grochowska 121/125 nip 113 020 88 11 (zwanym dalej „Organizatorem”).
 • Promocja kierowana jest do konsumentów, którzy w dniach 14.02.2017-31.05.2017 dokonają zakupu towaru objętego promocją (zwanego dalej „Towarem”), określonego poniżej i dokonają wpłaty zadatku na poczet ceny za ten Towar.
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i zniżkami
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Promocji. W takim przypadku informacja o zmianie okresu Promocji zostanie umieszczona najpóźniej na 7 dni przed planowanym zakończeniem Promocji lub przed upływem pierwotnego okresu jej obowiązywania, na stronie internetowej organizatora www.slubne.pl oraz w salonie Tylko Ona. Skrócenie okresu Promocji nie będzie dotyczyło osób, które dokonały zakupu w okresie jej trwania.

§2

[Towar]

 • Promocją objęte są wyłącznie nowe suknie ślubne firmy Pronovias, zamówione w Salonie „Tylko Ona” w Warszawie przy ulicy Nowolipie 22a.
 • Suknie objęte innymi promocjami, jak również suknie z wyprzedaży, oraz z "Outletu Tylko Ona”, a także wszelkie inne towary oferowane przez Organizatora nie są objęte Promocją.

 

§3

[Zasady Promocji]

 • Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do każdego objętego promocją zakupu konsument otrzymuje voucher operatora wakacje.pl o równowartości 1.000 złotych (zwany dalej Voucherem).
 • Warunkiem koniecznym objęcia Promocją jest dokonanie zakupu Towaru nią objętego i wpłacenie zadatku na poczet ceny sprzedaży tego Towaru w okresie jej trwania.
 • Voucher zostanie przekazany Konsumentowi jednak nie wcześniej niż w dniu dokonania przez niego płatności całości ceny za Towar objęty Promocją. W związku z tym konsument przyjmuje do wiadomości, że może otrzymać Voucher już po upływie okresu obowiązywania Promocji.
 • Voucher może zostać wykorzystany przez Konsumenta na zakup imprezy turystycznej u partnera Organizatora – w postaci wycieczki do Paryża, albo innej, wybranej przez Konsumenta, według aktualnej w dniu zgłoszenia się do wakacje.pl oferty turystycznej. Konsument może wybrać rozszerzony wariant wycieczki lub inną wycieczkę, której wartość przekracza wartość Vouchera za dopłatą.
 • Voucher nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, kartą płatniczą w myśl ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232).
 • Voucher nie podlega wymianie na gotówkę ani na żaden inny środek płatniczy.
 • W dniu rozpoczęcia promocji Voucher umożliwia wykupienie przykładowo wycieczki o następujących parametrach:
 • Termin : 06.03 - 08.03.2017
 • Przelot bezpośredni na trasie Warszawa( Modlin ) - Paryż ( lotnisko Beauvais ) - Warszawa ( Modlin )
 • Odlot z Warszawy w dniu 06.03 o godz. 13:00, powrót do Warszawy w dniu 08.03 o godz. 18:10
 • Do wyboru dwa hotele :
 • D`Anjou 2* - 30 minut spacerem od Pól Elizejskich i Lasku Bulońskiego, blisko dzielnicy biznesowej La Defense
 • Comfort Hotel Davout Nation 3* - 20. dzielnica Paryża, 200 m od stacji metra Porte de Montreuil, 5 minut jazdy metrem do Place de la Nation wraz z następującymi świadczeniami: przelot Warszawa - Paryż - Warszawa jak powyżej, 2 noclegi w hotelu w pokoju 2-osobowym, 2 śniadania.
 • Voucher można zrealizować na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie bonów wakacje.pl dostępnym pod adresem: http://www.wakacje.pl/bony-turystyczne.html.
 • Realizując voucher w salonie sprzedaży Wakacje.pl Warszawa-Łopuszańska, mieszczącego się w CH Modo przy ul. Łopuszańskiej 22 lok. A15,  klient otrzymuje dodatkowo ubezpieczenie podróży gratis.
 • Korzystając z Promocji Konsument oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wakacje.pl, o którym mowa powyżej i go w całości akceptuje.
 • Voucher można zrealizować w czasie jednego roku od dnia uiszczenia całej ceny za towar objęty promocją. Konsument musi zgłosić się do operatora wakacje.pl na minimum 2 miesiące przed planowanym terminem wyjazdu. Wcześniejszy termin wyjazdu będzie możliwy wyłącznie pod warunkiem dostępności miejsc.
 • W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie określonym powyżej Voucher traci ważność.
 • W przypadku skorzystania z imprezy turystycznej, której cena jest niższa niż wartość Vouchera, różnica nie jest wypłacana Konsumentowi.
 • Organizator Promocji nie ponosi względem Konsumenta odpowiedzialności za zmianę cen imprez turystycznych, która może nastąpić po rozpoczęciu Promocji.
 • W przypadku skorzystania z Promocji nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży Towaru albo odstąpienia od niej, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego Konsument będzie miał obowiązek zwrotu otrzymanego Vouchera lub jego równowartości w gotówce, jeśli Voucher został już zrealizowany.
 • Organizatorem imprezy turystycznej jest operator: wakacje.pl i to z nim konsument będzie mógł zawrzeć umowę dotyczącą wycieczki. Wszelkie roszczenia dotyczące wycieczki konsument powinien kierować do organizatora imprezy turystycznej.

§4

[Postanowienia końcowe]

 • Regulamin Promocji dostępny jest w na stronie http://slubne.pl/blog/do-kazdej-sukni-pronovias-weekend-w-paryzu/ oraz w salonie Tylko Ona w Warszawie przy ulicy Nowolipie 22a.
 • Konsument oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 
 • Skorzystanie z Promocji ma charakter dobrowolny.
 • W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Konsument może w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie jego postanowień.
 • Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zaś jej Regulamin nie wymaga zatwierdzenia w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.02.2017 roku.