Polityka prywatności


Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności firmy Tylko Ona Danuta Cymerman. Określa zasady, cele, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników naszej strony internetowej, jak również zakres zbieranych danych. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią polityki. Wchodząc na stronę www.slubne.pl lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

 

1. Zasady ochrony danych osobowych

1.1 Tylko Ona Danuta Cymerman dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zgód oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

1.2 Administratorem danych osobowych jest firma Tylko Ona Danuta Cymerman, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 1995-04-03 zarejestrowana pod numerem NIP: 113-020-88-11, Regon: 010940830

1.3 Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

1.4 Firma Tylko Ona Danuta Cymerman przyjęła i realizuje wewnętrzną Politykę ochrony danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.

 

2. Procedury bezpieczeństwa i przechowywania informacji

2.1 Tylko Ona Danuta Cymerman zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

2.2 Tylko Ona Danuta Cymerman dba, aby gromadzone dane osobowe były:

 • poprawne, dokładne, aktualne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • przetwarzane z zachowaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych;
 • przechowywane bezpiecznie i nie dłużej niż to konieczne;

 

3. Cele i okres wykorzystywania danych osobowych:

3.1 Dane osobowe będą zbierane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do:

 • komunikacji zwrotnej na pytania wygenerowane przez formularze;
 • realizacji oraz optymalizacji projektów/usług oraz zamówień;
 • technicznej, związanej z administracją serwerami;
 • marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;

Jednocześnie informujemy, że komunikacja z poszczególnym użytkownikiem będzie zawężona do indywidualnych zgód użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

3.2 Powierzone dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po tym okresie dane będą usuwane.

 

4. Pozyskiwanie danych

4.1 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularze uzupełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie, służącym m. in. do celów kontaktowych;
 • kontakt bezpośredni – na stronie internetowej znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, pod którymi można się kontaktować z Tylko Ona Danuta Cymerman

 

5. Pliki cookies

5.1 Podczas korzystania z zasobów strony www.slubne.pl- gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies”, tzn. niewielkich plików zapisywanych na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach, w celi dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies.

5.2 Strona www.slubne.pl wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają na:

 • dopasowanie treści emitowanych w serwisie,
 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach,
 • wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz Tylko Ona Danuta Cymerman,
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej (remarketing),
 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji

 

6. Prawa przysługujące użytkownikowi

6.1 Tylko Ona Danuta Cymerman uwzględnia przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zawartych w zbiorach danych, w szczególności prawo do żądania od administratora danych ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

6.2 Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania w celach marketingowych dotyczących go danych osobowych.

6.3 Użytkownik korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym zostaną przedstawione żądania Użytkownika.

6.4 Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji. Na wniosek użytkownika, którego dane dotyczą, administrator danych jest zobowiązany w terminie 30 dni udzielić odpowiedzi zawierającej wymagane informacje.

6.5. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, które dostarczył administratorowi.

 

7. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych przez Tylko Ona Danuta Cymerman, zapraszamy do kontaktu:

Adres e-mail: biuro@slubne.pl

Adres pocztowy: Tylko Ona Danuta Cymerman, ul. Dzielna 9a, 01-023 Warszawa.

 

Privacy policy

English version: here